தமிழர்களையும் தமிழக மாணவர்களையும் வஞ்சிக்கும் தமிழக அரசு | NEP 2020 | Mediyann | EPS

0
1193
NEP 2020

மும்மொழிக் கொள்கையை எதிர்ப்பதன் மூலம். தமிழக அரசு தமிழர்களுக்கும், தமிழகத்தை சார்ந்த இளைஞர்களுக்கும், மாணவர்களுக்கும் துரோகம் செய்துள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here