வறுமையின் காரணமாக குழந்தைகள் போதும் என்று இஸ்லாமியர்கள் முடிவு எடுக்க கூடாது – முபாரக் மதானி..!

0
4292
வறுமையின் காரணமாக குழந்தைகள் போதும் என்று இஸ்லாமியர்கள் முடிவு எடுக்க கூடாது - முபாரக் மதானி..!
  • முஸ்லிம் அல்லாதவர்கள் உருவாக்கியுள்ள நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் என்னும் கோட்பாடுகளை பின்பற்றி வாழ்பவர் அல்ல நாம்..
  •  இஸ்லாமியர்கள் அதிக குழந்தைகளை பெற்று கொள்ள வேண்டும்..
  • வறுமையின் காரணமாக குழந்தை பெற்று கொள்ளாமல் இருக்க கூடாது

– முபாரக் மதானி..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here