மொழி வேறுபட்டாலும் பொருள் ஒன்றே … வள்ளுவனும் இந்துவே.

0
210
மொழி வேறுபட்டாலும் பொருள் ஒன்றே ... வள்ளுவனும் இந்துவே.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here